Knelpunt/risico

Het doel van werkkleding is te beschermen tegen stof en vuil en tegen beschadigen van de ondergedragen kleding. Verder kan de werkkleding beschermen tegen koude klimaatomstandigheden of als signaalkleding gedragen worden om ervoor te zorgen dat de medewerker door anderen tijdig wordt opgemerkt.

Maatregel/oplossing

Kleding is een van de meest besproken onderwerpen onder werknemers. Logisch, je hebt het dag in dag uit aan en er kan nogal wat verschil zitten in draagcomfort, gebruiksgemak en graad van bescherming.

Gewone werkkleding zoals overalls en stofjassen, wordt op de wijze van maatvoering na, niet genormeerd. Zodra er veiligheidsaspecten aanzitten zoals signalisatie eigenschappen, chemische bestendigheid, bescherming tegen koud en guur weer dan zijn er tal van Europese normen waaraan dit type kleding moet voldoen. Uit de risico-inventarisatie en -evaluatie moet blijken aan welke eigenschappen aandacht moet worden besteed.
Een overzicht van relevante normen is gegeven in het publicatieblad C22/59 van de EU.

Afhankelijk van de situatie in het magazijn kan voor de magazijnmedewerkers de kleding onder verdeeld worden in de volgende hoofdgroepen:

Werkkleding
Het doel van deze kleding is te beschermen tegen stof en vuil en tegen beschadigen van de ondergedragen kleding. Van belang zijn draagcomfort, goede pasvorm, voldoende opbergmogelijkheden, verstelbare mouwafsluiting.

Koud- en guur weer kleding (boven – 5 Cº)
Een verzamelnaam van een hele groep kledingstukken die ons tegen ongunstige weersomstandigheden moet beschermen. In principe is dit kleding die bescherming moet bieden tegen slecht weer, wind of koude klimaatomstandigheden. Bij waterdichte kleding is het bij langdurige werkzaamheden van belang dat de stof ‘ademend’ is. Dat wil zeggen dat er eisen worden gesteld aan de lucht- en waterdampdoorlaatbaarheid.

Signaalkleding
Signaal- of zichtbaarheidskleding moet de drager bescherming bieden in die omstandigheden waarin het contrast tussen mens en omgeving onvoldoende is om door derden tijdig gezien te worden.

Zie tevens “Persoonlijke beschermingsmiddelen algemeen

Normen en wetten

Arbeidsomstandighedenwet art. 3, 8, 11, 16
Arbeidsomstandighedenbesluit: Hoofdstuk 8
Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen
Verordening (EU) 2016/425 betreffende het ontwerp van persoonlijke beschermingsmiddelen
Richtlijn 89/656 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Achtergrondinformatie

Inspectie SZW: Persoonlijke beschermingsmiddelen
Leidraad aanschafproces PBM’s door NEN
Site Euronorm: persoonlijke beschermingsmiddelen
Startpagina: Persoonlijke beschermingsmiddelen
www.arbokennisnet.nl dossier Persoonlijke beschermingsmiddelen
Site Arboportaal: Persoonlijke beschermingsmiddelen
Praktijkgids NEN Persoonlijke beschermingsmiddelen