Knelpunt/risico

Bijna de helft van alle ongevallen met heftrucks heeft voetletsel tot gevolg. Het grootste deel daarvan is een gevolg van het overrijden van de voet en tenen.
Ook in magazijnen bestaan risico’s op voetletsel door bijvoorbeeld stootletsel, voetbeknelling, vallende voorwerpen, uitglijden of penetratie vanaf de werkvloer (glasscherven).

Maatregel/oplossing

Het dragen van veiligheidsschoenen is van groot belang om voetletsel te voorkomen of te beperken.

Heftruckchauffeurs, Magazijnmedewerkers, bezorgers/chauffeurs en werknemers die op plaatsen komen waar heftrucks rijden, moeten veiligheidsschoenen ter beschikking hebben gekregen. De werkgever moet erop toezien dat ze gedragen worden en de werknemer is verplicht de veiligheidsschoenen te dragen. (Zie tevens “Persoonlijke beschermingsmiddelen algemeen“)

Veiligheidsklasse:
Veelal is een veiligheidsschoen met veiligheidsklasse S1 voldoende.
Indien sprake is van een vochtige werkomgeving is veiligheidsklasse S2 te adviseren.
Wanneer men risico loopt op het intrappen van scherpe voorwerpen, zoals glasscherven, is veiligheidsklasse S3 de beste toepassing.

Aanvullende informatie normen veiligheidsschoeisel

Veiligheidsschoenen moeten voorzien zijn van een CE-markering met vermelding van NEN-EN-ISO 20345. In deze norm wordt de S-codering (S = Safety) gebruikt. De norm kent verschillende eisenpakketten die zijn aangeduid met S1, S2, S3 of voor laarzen S4 en S5.

S1 – schoeisel: Schoeisel dat gebruikt wordt onder overwegend droge omstandigheden.
S2 – schoeisel: Schoeisel dat gebruikt wordt onder vochtige omstandigheden.
S3 – schoeisel: Schoeisel dat gebruikt wordt op plaatsen waar men een risico loopt op het intrappen van scherpe voorwerpen.

Er zijn ook aanvullende eisen zoals:
P: Penetratiewerende tussenzool
A: Antistatisch
E: Energieabsorberende hak
Cl: Koude-isolatie

Normen en wetten

Arbeidsomstandighedenwet art. 3, 8, 11, 16
Arbeidsomstandighedenbesluit: Hoofdstuk 8
Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen
Verordening (EU) 2016/425 betreffende het ontwerp van persoonlijke beschermingsmiddelen
Richtlijn 89/656 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Achtergrondinformatie

Inspectie SZW: Persoonlijke beschermingsmiddelen
Leidraad aanschafproces PBM’s door NEN
Site Euronorm: persoonlijke beschermingsmiddelen
Startpagina: Persoonlijke beschermingsmiddelen
www.arbokennisnet.nl dossier Persoonlijke beschermingsmiddelen
Site Arboportaal: Persoonlijke beschermingsmiddelen
Praktijkgids NEN Persoonlijke beschermingsmiddelen