Knelpunt/risico

Langdurig staand werk kan klachten veroorzaken van bijvoorbeeld de onderrug of van de vaten in de benen. Ook kunnen klachten ontstaan in delen van het lichaam als gevolg van vaak langdurige statische houding bij zitten. In principe bestaat er geen ideale werkhouding. Vooral het afwisselen van houdingen is van belang; eenzijdige houdingen kunnen voorkomen worden door staan, zitten en lopen voortdurend af te wisselen.

De reikwijdte van de armen en de kracht die de medewerker kan uitoefenen is in een staande houding groter dan wanneer hij zit. Ook is de medewerker mobieler wanneer hij staand werkt. Indien de mobiliteit, reikwijdte en kracht van belang zijn, kan staan een zinvolle werkhouding zijn. De aanvaarde norm stelt de vraag of de werkplek terecht is ingericht als stawerkplek en zo ja, of deze ergonomisch is ingericht. Zinvol in dit verband betekent niet dat vanuit deze stabelasting geen klachten kunnen ontstaan.

Maatregel/oplossing

  • Gebruik, op basis van de uit te voeren taken binnen de functie, het beslisschema om de keuze te maken tussen zitten, staan of de combinatie van beiden.

Toelichting

In iedere arbeidssituatie zullen de taken bepalend moeten zijn voor de keuze van het soort werkplek. Het volgende beslisschema dient als leidraad. Te onderscheiden zijn de zitwerkplek, de stawerkplek, een combinatie van zitten en staan en de werkplek met stasteun.

Beslisschema voor staand of gesteund werk (bron AI blad 29, deel van figuur 3.1)