Knelpunt/risico

Ondanks het feit dat langdurig staand werk klachten kan veroorzaken van bijvoorbeeld de onderrug of van de vaten in de benen is het raadzaam om een stawerkplek in te richten indien de taken van de medewerker vereisen dat deze beperkt tot zeer mobiel is en dat zware arbeid of grote objecten gehanteerd moeten worden. De reikwijdte van de armen en de kracht die de medewerker kan uitoefenen is in een zittende houding kleiner dan wanneer hij staat. Ook is de medewerker minder mobiel wanneer hij zittend werkt. Indien de mobiliteit, reikwijdte en kracht van belang zijn, kan staan een zinvolle werkhouding zijn. Het is de vraag of de werkplek terecht is ingericht als stawerkplek en zo ja, of deze ergonomisch is ingericht.

Maatregel/oplossing

  • Een stawerkplek wordt alleen gerealiseerd als mobiliteit, reikwijdte en kracht van belang zijn.
  • Per dag staat iemand maximaal één uur achtereen en maximaal vier uur.
  • Indien mobiliteit, reikwijdte en kracht niet of minder van belang zijn, verander de stawerkplek in een werkplek met stasteun of in een zitwerkplek (zie beslisschema staand of zittend werk).
  • Zorg voor voldoende taakroulatie.
  • Stel eventueel een ergomat ter beschikking.
  • Zorg voor goede schoenen met voldoende steun.
  • Richt de stawerkplek ergonomisch in.

Toelichting en tips om de goede stawerkplek vorm te geven:

De stawerkplek moet voldoen aan de ergonomische eisen die vanuit het werk en de individuele lichaamslengte gesteld kunnen worden.

Een goede werkhoogte = afhankelijk van de lichaamlengte, de grootte van de voorwerpen en de taak.  Bij grote bewegingen moet er voldoende armslag zijn en bij krachtige bewegingen moet de arm samen met het bovenlichaam voldoende kracht kunnen zetten. Doorgaans is de werkhoogte tussen de 10-40 cm onder ellebooghoogte.

Een goede reikafstand = afhankelijk van de frequentie van de handelingen.
Om te voorkomen dat men in de rug buigt, is de maximale reikafstand één armlengte. Bij een hoge frequentie moet de reikafstand beperkt worden tot één onderarmlengte.

Een voldoende voetruimte onder het werkblad om aangeschoven aan de werkplek te kunnen werken. Indien het bedienen van pedalen aan de orde is, verander de stawerkplek in een zitwerkplek.

Geef instructie over de manier waarop de hulpmiddelen ingesteld moeten worden om een goede werkhouding aan te nemen.