Knelpunt/risico

Wanneer stellingen of entresols onjuist gemonteerd zijn of niet in goede staat verkeren, bijvoorbeeld door roestvorming of doorgebogen staanders, of aanrijdschade, bestaat kans op ongevallen, lichamelijk letsel en materiële schade door omvallen van stellingen of getroffen worden door vallende voorwerpen uit de stelling. Er gelden daarom keuring- en onderhoudseisen voor magazijnstellingen en entresols.

Maatregel/oplossing

Ingebruikname keur

 • Een ingebruikname keur is verplicht voor:
  • magazijnstellingen die steunen op de vloer en het gebouw;
  • magazijnstelling hoger dan 8,5 meter;
  • magazijnstelling voorzien van een verdiepingsvloer of een loopbrug en hoger dan 3 meter;
  • zogenaamde stellingconfiguratie (Dit is veelal vastgelegd in de door de leverancier afgegeven gebruikershandleiding.);
  • alle entresols.

Periodieke keuringen

 • Een periodieke keuring is conform het Arbobesluit Artikel 7.4a wettelijk verplicht. De keuring dient te worden uitgevoerd door een deskundige persoon of instelling. De Vereniging BMWT (brancheorganisatie van importeurs of fabrikanten van Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel) heeft zijn keuringsregime gestructureerd. Het BMWT keur bieden zekerheid rondom de deskundigheid van de keuring.
 • De frequentie van deze keuring kan het beste in overleg met de keuringsinstantie bepaald worden. Veelal is een maal per jaar een veilige ondergrens. De NEN 5051 stelt op dit moment dat minimaal één maal per half jaar een inspectie door een deskundige moet worden uitgevoerd.

Periodieke inspecties
We onderscheiden 2 inspectieniveaus:

 1. Dagelijkse waarnemingen door de heftruckbestuurders en orderverzamelaars. Schade aan stellingmateriaal die zij door een handelingsfout zelf hebben veroorzaakt of door derden, moet direct worden gemeld. Het is zinvol hier een meldingsprocedure voor op te stellen, waarin is vastgelegd wanneer en bij wie melding gemaakt moet worden. Deze procedure moet ertoe bijdragen dat de noodzakelijke maatregelen direct kunnen worden genomen en dat de kans op werken met plaatselijk onveilige stellingen zo klein mogelijk zal zijn.
 2. Wekelijkse tot maandelijkse inspecties door een deskundige medewerker. De frequentie is afhankelijk van de regelmaat en mate waarin reparaties en/of corrigerende maatregelen moeten worden getroffen. Voor deze periodieke inspecties kan men gebruik maken van de inspectielijsten uit de NPR 5055. Ook kan gebruik gemaakt worden van checklijsten uw eigen keuringsinstantie.