Knelpunt/risico
In het horizontale vlak is het met name van belang dat reiken voorkomen wordt. Veel en ver reiken resulteert in veel werken in een gedraaide of voorovergebogen houding. Om reikafstanden te voorkomen moeten te hanteren objecten (dozen, kratten, waterflessen), gereedschappen en bedieningsmiddelen zoveel mogelijk dichtbij en recht voor het lichaam geplaatst worden.

Brancherichtlijn

 • Reik altijd binnen een straal van 60 cm (< 1 x per minuut);
 • Bij regelmatig (ongeveer 1 x per minuut) reiken en grijpen is de maximale reikafstand 45 cm;
 • Bij veel reiken en grijpen (> 1 x per minuut) blijft de maximale reik- en grijpafstand beperkt tot 30 cm.

Referentiepunt voor de afstandsbepaling is de schouder vanuit een rechte houding.

Zolang je kunt reiken op een manier dat de rug niet (langdurig) hoeft te buigen of te draaien is er meestal geen probleem. Zodra je moet bukken, moet je rug het gewicht van de romp dragen en wordt de kans op klachten vergroot.

Brancheoplossing

Het risico op te ver reiken is vermijdbaar door:

 • Goede werkhoudingen en werkmethoden (voorlichting)
 • Afwisseling / rouleren van werkzaamheden
 • Goede ergonomische inrichting van de werkplek
 • Aanschaf hulpmiddelen

Zie tevens Oplossingentabel

Risicobeheersing

Werken brengt, net als alle andere activiteiten, een zeker risico voor de gezondheid met zich mee. Het spreekt vanzelf dat het risico voor werknemers om door hun werk een ongeval te krijgen of arbeidsongeschikt te worden, zo klein mogelijk moet zijn.

Risico-inventarisatie en –evaluatie:
Volgens de Arbowet moet een bedrijf de gezondheidsrisico’s die de werknemers lopen tijdens hun werk inventariseren en evalueren en moet het op grond daarvan een plan maken om die risico’s zo nodig te verminderen. Voor meer informatie over de uitvoering van een risico-inventarisatie en –evaluatie zie www.rie.nl .

Risicobeheersing:
Bij de beheersing van risico’s worden de risico’s beperkt tot een aanvaardbaar niveau door het treffen van maatregelen. Om dit effectief te doen, moet gebruik worden gemaakt van een systematische benadering; een strategie. Het idee hierachter is risico’s zoveel mogelijk aan de bron te bestrijden. Dit wordt de arbeidshygiënische strategie genoemd:

 1. Bron wegnemen: bijvoorbeeld plaatsen palletiseermachine
 2. Hulpmiddelen gebruiken of de bron afschermen: bijvoorbeeld gebruik van handscanner
 3. Organisatorische oplossingen: bijvoorbeeld voorlichting
 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Zie voor uw branche specifieke RI&E RI&E Dranken en Wijn — Site

Oplossingentabel

De diverse oplossingen in de tabel zijn ingedeeld volgens de arbeidshygiënische strategie. Het kan voorkomen dat een ‘oplossing’ op meerdere niveaus betrekking heeft binnen de arbeidshygiënische strategie.

Bron wegnemenHulpmiddelen/Afscherming bronOrganisatorische oplossingenPersoonlijke bescherming
 Gebruik van handscanner  
Maatregelen en hulpmiddelen bij tillen op hoogte Voorlichting reiken 
 Maatregelen en hulpmiddelen bij hanteren van lasten op hoogte  

Zie tevens de hoofdthema’s: Tillen en dragenDuwen en trekkenStaanZitten.

Normen en wetten

Arbobesluit Hoofdstuk 5 Afdeling 1: Fysieke belasting