Knelpunt/risico

Brand en -ontploffingsgevaar
Bij een voltage van ± 2,4V/cel ontstaat een chemische reactie waardoor (H2) waterstofgas zich ontwikkeld.
Indien waterstof in aanraking komt met zuurstof kan het uiterst ontploffingsgevoelige knalgas ontstaan. Slechts een kleine concentratie waterstof (4 volumeprocenten) kan, in combinatie met een ontstekingsenergie van slechts 0,019 Joule (een lasvonk, elektrische installaties of hete oppervlakten), al catastrofale gevolgen hebben.

Maatregel/oplossing

Wanneer de concentratie waterstof lager is dan ca. 10% van de LEL waarde (Lowest Explosion Level = Laagste Explosie Grens) – dit betekent dat minder dan 0,4% waterstofgas in de lucht aanwezig is – vormen aanwezige ontstekingsbronnen geen risico op explosiegevaar.
Daar waar een gevaarlijke concentratie kan ontstaan, mag de elektrische installatie geen ontstekingsbron vormen voor het explosieve gasmengsel. Dat kan door de explosieveilige uitvoering (EX) van installaties. Ook moet bij werkzaamheden worden opgelet dat geen vonken ontstaan

Enkele algemene maatregelen:

  • De laders moeten qua capaciteit en spanning zijn aangepast aan de te laden batterijen.
  • Aansluitsnoeren van ladingtesters moeten zijn beveiligd tegen kortsluiting. 
  • Er moet voldoende verlichting aanwezig zijn en draagbare lampen voor controle van het elektrolyt moeten explosievrij zijn uitgevoerd en voorzien van een snoer dat tegen inwerking door elektrolyt is beschermd. 
  • Alle elektrische toestellen die vonken kunnen overbrengen, met uitzondering van contactdozen, die minimaal twee meter van de accumulatorbatterijen zijn verwijderd, moeten worden ondergebracht in daarvoor goedgekeurde omhulsels. 
  • Voor verwarming mogen alleen toestellen zonder open vlam of gloeiende delen gebruikt worden.

Nb. Gevaarlijke concentratie waterstofgas kan in veel gevallen voorkomen worden door goede ventilatievoorzieningen

Normen en wetten

Arbobesluit artikel 4.1c
NEN 1010 en de NEN 3140
ATEX wetgeving
NPR 3299

Achtergrondinformatie

Arboportaal: explosieve atmosfeer
Site logistiek.nl: Hoe richt ik een batterijlaadstation in?
Site Laadstation.nl: Inrichten accuruimte
www.arbokennisnet.nl of zie dossier explosieveiligheid.