Knelpunt/risico

Veiligheid op het werk begint vaak met weten wat nu precies gevaarlijk is op een bepaalde locatie, wat men moet doen en laten en waar extra op gelet moet worden. Dit is niet alleen ter bescherming van de mensen die er werken, maar ook voor bezoekers en passanten. Als het goed is, komt deze belangrijke informatie uit de verplichte Risico-Inventarisatie en – Evaluatie en leidt deze informatie tot het plan van aanpak dat in veel gevallen zal leiden tot bestrijding van de bron van het gevaar. Is dat niet of slechts gedeeltelijk mogelijk, dan biedt het aanbrengen van een duidelijke signalering uitkomst.
Door signalisatie op plaatsen waar men gevaar loopt, het (onder)kennen van de risico’s en het verstrekken van adequate pbm’s, wordt het risico van letsel verkleind. Dit geldt ook voor het toewijzen en duidelijk aangeven van mogelijke vluchtwegen bij dreigend gevaar.

De richtlijn 92/58/EEG beschrijft de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk. De richtlijn beschrijft, naast de bekende waarschuwings-, gebods- , verbodsborden, etc. , ook akoestische signalen, lichtsignalen, alsmede de wijze waarop de zogenaamde “aanpikker” bij hijswerkzaamheden de aanwijzingen dient te geven aan de machinist.

Maatregel/oplossing

Bewegwijzering van (nood)uitgangen en looproutes
 Oogdouche
Gebodsborden: Draagplicht gordel (bij heftruck) en draagplicht veiligheidsschoenen
Verbodsbord roken en open vuur (bijvoorbeeld bij acculaadplaats)
Brandbeveiliging: Aanwezigheid brandblusser of haspel
Waarschuwingsborden: Let op transportvoertuigen

 

Achtergrondinformatie

Site Euronorm: Veiligheidstekens en hun betekenis
Site Arboportaal: Veiligheidssignalering
Soorten borden: Arbeidsomstandighedenregeling: Bijlage XVIII