Knelpunt/risico

Het dagelijks ver reiken kan leiden tot ernstige klachten aan het bewegingsapparaat. Risicofactoren daarbij zijn de te overbruggen afstand, te tillen gewichten en een slechte werkhouding, zoals reiken met een gedraaide rug. De manier van reiken is van belang om lichamelijke klachten te voorkomen of klachten te verminderen.

Maatregel/oplossing

Geef voorlichting over verantwoorde manier van reiken. Neem de volgende tips op in de voorlichting:

  • Probeer reiken zoveel mogelijk te voorkomen

Door ver te reiken wordt de arm, schoudergordel en rug zwaarder belast. Deze belasting wordt steeds groter naarmate je verder reikt. Hoe verder, hoe zwaarder dus. Om ver reiken minder belastend te maken kan je met één hand afsteunen. Hierdoor wordt het lichaam beter ondersteund en wordt het reiken minder zwaar.

  • Voorkom werken met een gedraaide rug

Draaien vanuit de wervelkolom tijdens het reiken geeft een hogere belasting dan reiken zonder draaiing. Het draaien maakt de belasting ook asymmetrisch. Het is beter om dichterbij te gaan staan tijdens het reiken dan om er naartoe te draaien of een grote zijwaartse afstand te moeten overbruggen

  • Werk tussen heup- en schouderhoogte

Boven schouderhoogte en onder heuphoogte wordt reiken veel zwaarder. De schoudergordel en romp moeten worden gebruikt voor het reiken. Door tussen heup- en schouderhoogte te blijven kan de reikbeweging alleen met de armen worden uitgevoerd.

  • De last schuiven in plaats van tillen

Door de last te schuiven is het niet nodig het gewicht van de last te tillen. Bij een reikbeweging naar een voorwerp dat verder weg ligt is het daarom minder zwaar om het voorwerp te schuiven dan te tillen. Door het schuiven met twee handen uit te voeren wordt een symmetrische belasting verkregen.

Naast voorlichting is ook de ergonomische werkplekinrichting van belang. De werkplekinrichting dient te voldoen aan een aantal ergonomie eisen. Bijvoorbeeld eisen aan werkbladhoogte of eisen aan een stasteun bij het werken met een stasteun.