Knelpunt/risico

Bij overbelasting van stellingen (geldt ook voor Entresols en verdiepingsvloeren) door overschrijding van de maximale draaglast, bestaat omval- of instortingsgevaar.
Stellingen mogen niet zwaarder zijn belast dan de toegestane belasting zoals die op

Het maximale laad-/draagvermogen van stellingen is vrijwel uitsluitend bepaald op basis van verticale krachten. Horizontale krachten, zoals bij een aanrijdschade, zijn niet direct meegenomen in de berekeningen rondom het maximale laadvermogen. Toch hebben deze krachten een enorme impact op de stabiliteit en het draagvermogen van de stelling. Zo blijkt uit keuringen en inspectierapporten dat aanrijdschade tot 60% minder draagvermogen kan leiden!

Maatregel/oplossing

  • Het maximale draagvermogen van stellingen (geldt ook voor Entresols en verdiepingsvloeren) dient bekend te zijn en in de directe omgeving van de stellingen duidelijk zichtbaar te zijn aangegeven. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van draagvermogenborden (DT platen). Hierbij zijn ook de toelaatbare wijzigingsmogelijkheden aangegeven, waarbinnen bijvoorbeeld liggers verhangen mogen worden.
  • Als de stelling niet in goede staat verkeert, bijvoorbeeld door roestvorming of doorgebogen staanders, of aanrijdschade van bijvoorbeeld een heftruck vertoont, dan wordt het draagvermogen sterk gereduceerd. Bij beschadigingen van stellingen of entresols moet direct onderzocht/bepaald worden of de stellingen/entresols nog voldoende veilig zijn. Bij elke twijfel geldt de regel: direct ontlasten!

    Nb. Aanrijdbeschadigingen kunnen geïnventariseerd aan de hand van schade classificaties volgens de FEM 10.2.04. Zie hiervoor onderstaande aanvullende informatie. Het blijft echter zinvol om bij elke twijfel contact op te nemen met uw stellingleverancier of keuringsinstantie.

Aanvullende informatie

Na de montage dienen de draagkracht/type platen (belastingsplaten) aangebracht te worden met de juiste gegevens

LET OP
Indien de stellingleverancier de montage van de stellingen niet uitvoert, kan deze niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste montage en is de wet op de productaansprakelijkheid niet meer van kracht. Het is dus aan te bevelen dat de montage van de stellingen door de of onder regie van de stellingleverancier uitgevoerd wordt. De stellingleverancier is immers op de hoogte van alle technische specificaties en draagkrachtkarakteristieken van de stellingen.

Classificatiesysteem FEM 10.2.04
Het classificatiesysteem dat de Europese richtlijn FEM 10.2.04 hanteert voor aanrijdschades is het volgende:

  • Bij groen is er relatief weinig risico op instorting en mag er nog worden doorgewerkt.
  • Bij oranje betekent het dat er zo snel mogelijk actie moet worden ondernomen, maar dat er nog wel mag worden gewerkt. 
  • Bij rood betekent het dat er onmiddellijk de stelling moet worden ontruimt en dat deze gerepareerd moet worden, omdat er instortingsgevaar dreigt.
 GroenOranjeRood
Diepterichting< 3 mm3 to 6 mm> 6 mm
Langsrichting< 5 mm5 tot 10 mm> 10 mm
Boorschoor< 10 mm10 tot 20 mm> 20 mm

Maar hoe zit het hier?  Gezien de reeds aanwezige roestvorming is deze beschadeging al langere tijd aanwezig. Deze beschadeging kan niet alleen consequenties hebben voor het draagvermogen, ook de borging tegen uitlichten kan beschadigd zijn.

Normen en wettem

Richtlijn Arbeidsmiddelen (Richtlijn 2009/104/EG)
Arbobesluit: Hoofdstuk 3
Arbobesluit artikel 7.4a
Diverse NEN normen: NEN-EN 1562015629 en 15635NEN 5051NEN 5052NVN 5053 en NPR 5055

Achtergrondinformatie

Europese regelgeving rondom het thema Veiligheid en gezondheid op het werk.
Arbo informatieblad 14: ‘Bedrijfsruimten: inrichting, transport en opslag’
Site BMWT
Site Logistiek.nl
Site Nolte opslag systemen
Factsheet 16 Preventie van transportongevallen van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.