Knelpunt/risico

Bij een onjuiste inrichting van laad- en losplaatsen bestaat vooral risico op knel- en valgevaar.

Dockboards en -levelers zijn verschillende benamingen voor in de vloer aangebrachte dekplaten met een hydraulische cilinderaandrijving die gebruikt worden om de afstand tussen verhoogde vloeren/laadperrons en de laadruimte van te laden of lossen voertuigen te overbruggen.
Mechanisch aangedreven dockboards en -levelers dienen sinds 01-01-1995 te voldoen aan het besluit Machines van de Wet op de gevaarlijke werktuigen en de daarmee samenhangende CE-markering (zie Site van RVO over CE mark-markering)
In het Arbo informatieblad 14 “Bedrijfsruimten -inrichting, transport en opslag” zijn de eisen uit de arboregelgeving uitgewerkt voor dockboards.

Maatregel/oplossing

  • Op- en afritten, dockboards en laadplatforms moeten doelmatig zijn. Dus afgestemd op de afmetingen van de te verwachten ladingen. Ook moeten zij voldoende sterk zijn ten aanzien van de te verwachten belasting en voorzien van een stroef en slijtvast oppervlak.
  • De helling moet bij voorkeur niet meer dan tien procent bedragen; bij steilere hellingen moet een waarschuwingsbord zijn geplaatst waarop het hellingspercentage is aangegeven.
  • Dockboards met verstelbare helling moeten, indien zij deel uitmaken van het vloeroppervlak van een laadperron of verhoogde vloer en niet in gebruik zijn, altijd deugdelijk in een horizontale stand vergrendeld zijn. Onder een deugdelijke stand wordt een positie verstaan waarbij het dockboard op geen enkele wijze een bots-, stoot-, schaaf-, val- of knelrisico vormt. De vergrendeling moet bovendien zodanig zijn, dat deze niet ten gevolge van trillen en stoten van het over het dockboard rijdende verkeer spontaan kan ontgrendelen
  • Ook dockboards die geen deel uitmaken van het vloeroppervlak, maar erop aansluiten, moeten deugdelijk in de horizontale ruststand kunnen worden vergrendeld. De instelling van de helling van deze dockboards, en ook de ontgrendeling en vergrendeling daarvan, moet op een veilige en overzichtelijke plaats kunnen gebeuren. Hiervoor mag het niet nodig zijn, dat personen zich tussen de vrachtauto’s en de laadvloer moeten begeven. Knelgevaar voor de voeten tussen de randen van het dockboard en de randen van de laadvloer moet worden voorkomen door het aanbrengen van voldoende grote verticale platen onder de dockboardvloer en onder de laadvloer, direct aansluitend op de rand.

Normen en wetten

Richtlijn Arbeidsmiddelen (2009/104/EG)
Arbobesluit: (Hoofdstuk 3, artikel 3.16 en 3.18, Hoofdstuk 7)

Achtergrondinformatie

Europese regelgeving rondom het thema Veiligheid en gezondheid op het werk.
Arbo informatieblad 14: ‘Bedrijfsruimten: inrichting, transport en opslag’