Sinds de wijziging van de arbowetgeving per 1 januari 2007 zijn werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor het invullen van het arbobeleid. De beste manier om dit beleid vast te leggen, is in een zogeheten arbocatalogus. In een arbocatalogus staan de verschillende methoden en oplossingen beschreven die werkgevers en werknemers samen hebben afgesproken om te voldoen aan de doelvoorschriften die de overheid stelt. Het opstellen van een arbocatalogus is de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers samen.

De arbocatalogus is in het verleden een gezamenlijk initiatief geweest van het Productschap Dranken (Commissie Frisdranken en Waters en Commissie Gedistilleerd) en het Productschap Wijn.

De arbocatalogus is in 2021 geactualiseerd door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW).