Knelpunt/risico

Het dagelijks handmatig tillen en dragen, kan leiden tot ernstige klachten aan het bewegingsapparaat. Risicofactoren daarbij zijn de af te leggen afstand en de te tillen gewichten in combinatie met een slechte werkhouding.

De hand palletwagen is een veel gebruikt intern transportmiddel voor het verplaatsen van goederen.
Het werken met een hand palletwagen is een goede oplossing om het handmatig tillen en dragen van goederen te verminderen. Belangrijk is wel om te bepalen of bij het gebruik van de hand palletwagen de trek- en duwdrachten aanvaardbaar zijn. Zie hiervoor het Arbocatalogusblad Methoden van risicobepaling bij trekken en duwen.

Maatregel/oplossing

  • Let bij gebruik van de hand palletwagen op aanvaardbare trek- en duwkrachten. Zie hiervoor het Arbocatalogusblad Methoden van risicobepaling bij trekken en duwen.
  • Beperk het handmatig duwen en trekken door o.a. het inzetten van heftrucks, elektrische pallettrucks of hand pallettrucks met een elektromotor.
  • Maak gebruik van hand pallettruck met extra aanzetkracht. Deze is voorzien van een hendel op de handgreep, waarmee een mechanisme geactiveerd dat in verbinding staat met de stuurwielen. Door de hendel in te drukken wordt er voldoende kracht overgebracht op het stuurwiel zodat de eerste wielomwenteling ontstaat. De hand pallettruck wordt op deze manier in gang gezet. Dit heeft een positief effect op de zogenaamde aanzetkracht.
  • Besteed aandacht aan onderhoud (periodieke controle) en juiste keuze van de stuur- en vorkwielen van de hand palletwagen. Afhankelijk van de werksituatie/ondergrond leveren rubber stuurwielen en nylon vorkwielen onder gemiddelde omstandigheden het beste resultaat. Deze wielen vergen minder trekkracht bij het op gang brengen en minder kracht bij het op gang houden van de hand palletwagen

Voorbeelden

Een handpallet wagen met een elektromotor is een oplossing voor het trekken van zware pallets. Met een druk op de knop wordt de handpallet wagen in beweging gezet. De handpallet wagen is voorzien van twee noodstoppen en een beveiliging in de disselboom.