Knelpunt/risico

Het duwen en trekken van een zware last (ook al staat deze op wielen) kan tot lichamelijke klachten leiden. Naast kans op lage rugklachten, is uit onderzoek gebleken dat werknemers die regelmatig moeten duwen en trekken 2,5 – 4 keer zoveel kans hebben op het krijgen van schouderklachten dan werknemers die niet duwen en trekken.

Elektrische hulpmiddelen zijn een goed alternatief voor de handpallet wagen als transportmiddel voor het verplaatsen van goederen

Maatregel/oplossing

Wanneer uit de risico-inventarisatie blijkt dat er sprake is van te hoge trek- of duwlasten is het gebruiken van elektrische hulpmiddelen, zoals de elektrische stapelaar of de elektropallettruck een effectieve oplossing.
Ook wanneer er obstakels in de transportroute zijn, zoals oneffen vloeren en hellingen, is het gebruiken van een elektropallettruck een effectieve oplossing

Deze hulpmiddelen zijn geschikt voor zowel horizontaal als verticaal transport van pallets, palletboxen, materialen e.d.

Hulpmiddelen

Bij de bezorging van goederen aan klanten/leverancier wordt minder snel gedacht aan het gebruiken van een electropallettruck. Veelal wordt hier gebruik gemaakt van een steekwagen. Wanneer de transportwagen voorzien is van een laadklep, kan een compacte pallettruck een effectieve oplossing zijn. Al dan niet in combinatie met het gebruiken van een oprijplaat voor het overbruggen van dorpels / (stoep)randen

Voorbeeld van een kleine en compacte pallettruck
De elektropallettruck kan goed gebruikt worden bij hellingen. Effect: toename werksnelheid en vermindering van fysieke belasting.

De elektrische stapelaar wordt gebruikt om goederen (met of zonder pallet) op hoogte te brengen (voornamelijk voor opslag in magazijnen). De stapelaar kan ook gebruikt worden voor het gecombineerd horizontaal en verticaal verplaatsen van goederen. Effect: toename werksnelheid en vermindering van fysieke belasting.

Oprijdplaten of drempelplaten ter overbrugging van drempel
Een voorbeeld van een draagbare/opklapbare oprijdplaat