Knelpunt/risico

Er bestaat kantelgevaar, met alle gevolgen van dien, wanneer de lastcapaciteit van de heftruck (alle trucks met een hefmast) overschreden wordt.

Maatregel/oplossing

Op alle arbeidsmiddelen met een heftmast moeten een typeplaat en een werklastdiagram aanwezig zijn.

Aanvullende informatie

Om aan te geven hoeveel het hefvermogen van een heftruck is, dient de fabrikant per mast- en trucktype een bijpassend lastdiagram op de truck te plaatsen. Dit diagram dient precies te vermelden hoe groot de hefcapaciteit van de heftruck is en hoeveel de exacte hefhoogte bedraagt. Ook dienen er diverse lastzwaartepunten vermeld te worden. Standaard zijn dat de waardes die horen bij 500, 600 en vaak ook 800 mm uit de hiel van de vork. Deze afstanden horen bij een palletdiepte van respectievelijk 1.000, 1.200 en 1.600 mm.

Via het lastdiagram krijg je makkelijk een indruk hoe het met de stabiliteit van een heftruck is gesteld. Een machine die tot een standaard hefhoogte van 3.300 mm zijn volledige capaciteit bewaart, maar daarna snel lagere cijfers laat zien, zal in de omgang duidelijk minder stabiel overkomen dan een truck die zijn nominale vermogen vasthoudt tot een hefhoogte van 4.500 mm. Ook al wordt er niet tot die hoogte gewerkt, het voordeel van de extra stabiliteit komt ook op lagere hefhoogten tot uitdrukking.