Knelpunt/risico

Bij het controle van accu’s en/of het bijvullen is sprake van een risico voor accuzuurspatten. Hierdoor kunnen de huid of ogen beschadigd worden.

Maatregel/oplossing

De volgende persoonlijke beschermingsmiddelen dienen bij controle of bijvullen gedragen te worden:

  • Een gelaatsscherm (eventueel ruimtebril), ter bescherming tegen accuzuurspatten
  • Accuzuurbestendige handschoenen (NEN EN 374-1 en getest volgens de NEN-EN 16523-1)
  • Eventueel ter bescherming van de werkkleding een voorschoot.
  • Deze PBM’s dienen binnen handbereik te liggen en de medewerkers dienen geïnstrueerd te zijn over het gebruik en belang van deze PBM’s.

Zie tevens “Persoonlijke beschermingsmiddelen algemeen