ARBO catalogus wijn

Instructies en hulpmiddel tillen van waterflessen

Knelpunt/risico

Tillen en dragen van zware lasten, in combinatie met ongunstige werkhoudingen, zoals tillen met een gebogen rug, lasten laag van de grond tillen, boven schouderniveau tillen of neerzetten of ver moeten reiken, kunnen leiden tot ernstige klachten aan het bewegingsapparaat. Lage rugklachten hebben een groot aandeel in deze klachten.
Ook nekklachten, schouderklachten, handklachten, polsklachten, heup- en knieklachten, kunnen ontstaan door het tillen en dragen van te zware lasten in combinatie met ongunstige werkhoudingen.
De Risicofactoren bij tillen en dragen van waterflessen zijn de te tillen gewichten van de waterflessen met doorgaans een inhoud van 17,9 tot 18,9 liter in combinatie met een slechte werkhouding (tillen boven schouderhoogte) en de vaak vereiste reikbewegingen vanuit vrachtwagen of naar dispenser.

Maatregel/oplossing

Tijdens tillen dient een verantwoorde werkhouding en de juiste til techniek gehanteerd te worden. Belangrijke aandachtspunten zijn:
 • de waterfles dicht bij het lichaam houden, zodat de horizontale afstand tot de lage rug zo klein mogelijk is. Dit is dus minder belastend voor de rug;
 • bedenk vooraf hoe en waarheen je de water fles gaat verplaatsen, zodat je rekening kunt houden met eventuele moeilijkheden;
 • voorkom tillen boven schouderniveau. Soms kan het gebruik van een opstapje uitkomst bieden;
 • zorg dat de weg vrij is van obstakels als je moet lopen met de last, gebruik stroeve schoenen bij gladde vloeren. 
 • neem een stabiele houding in waarbij het lichaamsgewicht over twee benen wordt verdeeld
 • til met afhangende schouders;
 • houd de rug recht;
 • vooroverbuigen van de romp zoveel mogelijk voorkomen;
 • draaiing en zijwaarts buigen van de romp voorkomen (alleen recht vooruit tillen)
 • draai niet vanuit de rug tijdens het tillen; verplaats de voeten 
 • voorkom hoge versnellingen.
 • Til techniek: wel of niet door je knieën bij tillen vanaf grondniveau?
  Of je nu wel of niet het beste door je knieën kunt gaan, is afhankelijk van de grootte/formaat van de last: in het geval van een water fles van ±18 liter kun je hem tussen je knieën door omhoog bewegen, ga dan inderdaad door je knieën en houd je rug recht.
 • Zorg dat je op de hoogte bent van welke situatie je bij de klant kunt tegenkomen (trappen, wel of geen lift e.d.). Houd hier zoveel mogelijk rekening mee. Niet alleen qua tijd of mankracht, maar ook qua in te zetten hulpmiddelen.
 • Gebruik maken van de Tilwijzer.
  De Tilwijzer is een specifieke folder over de juiste tilhouding. De Tilwijzer is ontworpen voor een project van de Productschappen Wijn en Dranken. De kern van de Tilwijzer bestaat uit twaalf voorbeelden waarin juist en onjuist tillen naast elkaar zijn afgebeeld. Bij iedere afbeelding is een korte tekst opgenomen. De Tilwijzer is zo ontwikkeld dat hij op de werkplek kan worden opgehangen, om de medewerkers dagelijks te herinneren aan het belang van goed tillen.

Aanvullende informatie/tips

 

 

 

 

 

Voorbeelden van aanpassingen van de grip.
Nb. Door het verbeteren van de grip is nu wel de kans aanwezig dat medewerkers sneller geneigd kunnen zijn om twee flessen te dragen, te tillen met één hand. Zowel het maximale tilgewicht als het maximale draaggewicht wordt dan ruimschoots overschreden.

 

 

 

 

 

 

Maak zoveel mogelijk gebruik van hulpmiddelen. Dit voorkomt onnodig tillen/dragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak zoveel mogelijk gebruik van hulpmiddelen en verbeter de grip van de fles

 

 

 

 

Tillen laag bij de grond is niet altijd te voorkomen. aandacht voor je werkhouding/tilhouding wel!

 

 

 

 

 

 

  Voorkom tillen in asymmetrische houding; gedraaid tillen

  Verplaats de voeten, in plaats van draaien met je lichaam.

 

Een "praktijkvoorbeeld"

Een chauffeur staat voor een klein kantoorpandje. Hij moet op de eerste verdieping zijn, waar hij één fles moet leveren. Er is geen lift. Hij besluit even snel de waterfles lopend naar boven te brengen, zonder gebruik te maken van een trappensteekwagen. Hij draagt de fles met één hand.
Is hier sprake van een risico?

M.b.v. de Mital-methode (Zie Arbocatalogusblad "Methode van risicobepaling bij tillen en dragen" kun je dit snel bepalen:
Stap 1: gewicht is > dan 20 kg
Stap 2: hij moet > 8 meter lopen; correctiefactor = 0,5
Stap 3: correctiefactor = 1
Stap 4: correctiefactor = 1
Stap 5: correctiefactor = 0,6
Stap 6: 20 x 0,5 x 1 x 1 x 0,6 = 6 kg is de indicatie maximaal toelaatbaar draaggewicht